VELD

Vereniging Eerste Lijn Diëtisten

7

Werk samen met VELD

De Vereniging Eerste Lijn Diëtisten (VELD) is een samenwerkingsverband van en voor diëtisten werkzaam in de eerste lijn in de regio Delft, Westland, Oostland (DWO) en Nieuwe Waterweg Noord (NWN).

In het samenwerkingsverband participeren eerstelijns-diëtisten die voldoen aan de door de vereniging gestelde eisen.

Ketenzorg

De zorg geleverd in het kader van multidisciplinair georganiseerde chronische zorg op het gebied van COPD, Diabetes Mellitus type 2 en Cardio Vasculair Risicomanagement / HVZ wordt vergoed vanuit de ketenzorg, mits de verwijzer en de diëtist zijn aangesloten bij de keten.

Lees meer over ketenzorg en vergoeding…

Deelnemende praktijken

Sluit je aan bij VELD

Maak gebruik van de voordelen van Vereniging Eerste Lijns Diëtisten.

Informatievoorziening, samenwerken en leren van elkaar om zo nog beter je klanten te kunnen bedienen.

Lees meer over lid worden: