VELD diëtist

De Vereniging Eerste Lijn Diëtisten (VELD) is een samenwerkingsverband van en voor diëtisten werkzaam in de eerste lijn in de regio Delft, Westland, Oostland (DWO) en Nieuwe Waterweg Noord (NWN). In het samenwerkingsverband participeren eerstelijns-diëtisten die voldoen aan de door de vereniging gestelde eisen.

Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel om de diëtisten uit de regio te positioneren en te profileren als dé specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid in de steeds veranderende markt van de eerstelijnszorg. VELD biedt aangesloten diëtisten de mogelijkheid om een gelijkwaardige gesprekspartner met andere zorgverleners in de zorg te zijn.

Veranderingen financiering

De veranderingen in de financiering van de diëtistische zorg in de eerste lijn van de gezondheidszorg vragen om een nauwere samenwerking van de diëtisten die deze zorg aanbieden en leveren.

Meer weten? Neem contact op….

Samenwerken is belangrijk

Deze samenwerking in de zorg is belangrijk voor twee belangrijke kernpunten:

  • Het waarborgen van de positie van de diëtetiek in de eerste lijn van de gezondheidszorg
  • Het waarborgen van kwalitatief goede diëtistische zorg voor patiënten in de eerste lijn.
  • VELD is voor externe partijen in de zorg dé vertegenwoordiger van de aangesloten diëtisten. Zij is gesprekspartner voor externe partijen en behartigt hiermee de belangen van de aangesloten diëtisten.
  • Tevens creëert zij een aantal kwaliteitscriteria om lid te worden, zodat de aangesloten eerstelijns diëtisten een bijdrage leveren aan gezond gedrag en een goede voedingstoestand van de inwoners uit de regio.

Zorggroep Eerste Lijn (ZEL)

VELD is een samenwerkingsverband wat van de leden een actieve bijdrage vraagt om succesvol te zijn. Hiertoe houdt de VELD in samenwerking met de aangesloten diëtisten zich onder andere bezig met het ontwikkelen van samenwerkingsafspraken met de Zorggroep Eerste Lijn (ZEL) en de grootste zorgverzekeraar uit de regio (DSW) voor de multidisciplinaire chronische zorg in de vorm van protocollen en een kwaliteitsbeleid om kwalitatief goede zorg te waarborgen.

Streven naar nauwere samenwerkingsverbanden

Daarnaast streeft de VELD ernaar de eerstelijns diëtisten in de regio netwerkmomenten om samen te komen aan te bieden. De aangesloten diëtisten kunnen deze momenten benutten om elkaar bij te scholen, samenwerkingsverbanden op te zetten, ervaringen uit te wisselen en zodoende te streven naar nauwere samenwerkingsverbanden welke kwaliteit van de zorg in de regio kan verbeteren.