Algemene informatie

De zorg geleverd in het kader van multidisciplinair georganiseerde chronische zorg op het gebied van COPD, Diabetes Mellitus type 2 en Cardio Vasculair Risicomanagement / HVZ wordt vergoed vanuit de ketenzorg, mits de verwijzer en de diëtist zijn aangesloten bij de keten.

Voor een overzicht van de aangesloten huisartsen verwijzen wij naar de site van de ZEL (Zorggroep Eerste Lijn). Zij geven per kalenderjaar een overzicht van de deelnemende huisartsen per keten. Ter verduidelijking, niet alle huisartsen zijn voor alle ketens aangesloten.

Website van ZEL

De link van de website van de ZEL met deelnemende huisartsen:

https://zel.nl/geintegreerde-en-persoonsgerichte-zorg/chronische-zorg/deelnemende-zorgverleners/

In onze regio is de afspraak gemaakt dat wij als diëtist de behandelingen binnen de ketenzorg rechtstreeks bij de verzekeraar declareren onder code 6300. Dit in tegenstelling tot vele andere regio’s waar gedeclareerd wordt bij de zorggroep.

 

Diëtetiek behandeling

De diëtetiek behandeling binnen de keten wordt bepaald door de zorgstandaard en individuele kenmerken van de patiënt. De zorg binnen de keten is wettelijk niet gemaximaliseerd. Tevens geldt geen eigen risico op de ketenzorg.