Vergoeding ketenzorg

De zorg geleverd in het kader van multidisciplinair georganiseerde chronische zorg op het gebied van COPD, Diabetes Mellitus type 2 en Cardio Vasculair Risicomanagement / HVZ wordt vergoed vanuit de ketenzorg, mits de verwijzer en de diëtist zijn aangesloten bij de keten.

Voor een overzicht van de aangesloten huisartsen verwijzen wij naar de site van de ZEL (Zorggroep Eerste Lijn). Zij geven per kalenderjaar een overzicht van de deelnemende huisartsen per keten. Ter verduidelijking, niet alle huisartsen zijn voor alle ketens aangesloten.

Rechtstreeks bij de verzekeraar declareren

In onze regio is de afspraak gemaakt dat wij als diëtist de behandelingen binnen de ketenzorg rechtstreeks bij de verzekeraar declareren onder code 6300. Dit in tegenstelling tot vele andere regio’s waar gedeclareerd wordt bij de zorggroep. 

De diëtetiek behandeling binnen de keten wordt bepaald door de zorgstandaard en individuele kenmerk
en van de patiënt. De zorg binnen de keten is wettelijk niet gemaximaliseerd. Tevens geldt geen eigen risico op de ketenzorg.

Vergoeding COVID-19

De vergoeding voor de paramedische herstelzorg na ernstige COVID-19-infectie geldt voor maximaal 6 maanden vanaf de eerste behandeling.

Het betreft maximaal 7 uur diëtetiek.

Overige vergoedingen

De diëtetiek wordt 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering, dit gaat wel van het eigen risico af (mits het niet in de ketenzorg valt). De meeste diëtisten die bi het VELD aangesloten zijn bieden gecontracteerd zorg.

Voor meer informatie neem dan contact op met de diëtist.